Design a site like this with WordPress.com
Get started

Studerende fra Oplevelsesøkonomi 2019 byder velkommen til designmesse @ Dokk1 den 13. maj 2019 kl. 14-17.

Med udgangspunkt i temaet ’value sensitive design’ arbejder studerende fra kandidatuddannelsen i Oplevelsesøkonomi på Aarhus Universitet med at lave en oplevelsesøkonomisk designintervention koblet til Kulbroen på Sydhavnen, som skal tage form af et produkt, en service, eller en event, der skaber værdi for en ekstern partner og brugergruppe.

Projektet genomføres i samarbejde med: http://www.kulbroen.com/

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close